Annemie Uyttersprot

Beste bezoeker,

Welkom op mijn website. Ik stel me graag even aan u voor.

Ik ben Annemie Uyttersprot, systeempsychotherapeut en bachelor in de toegepaste psychologie. Sinds 2001 werkte ik in verschillende contexten met kinderen, jongeren en hun gezinnen, onder meer in het vertrouwenscentrum kindermishandeling Vlaams-Brabant en de onderwijssector.

Sinds 2015 ben ik werkzaam bij de Hogeschool Thomas More, waar ik les geef aan studenten toegepaste psychologie, studenten systeemcounseling en studenten systeemtherapie. Ik specialiseerde me in het werken met jongeren met emotionele moeilijkheden en hun gezin en volg nog een bijkomende opleiding aan de KU Leuven: 'attachment based family therapy'. 

Ik blijf graag mijn kennis en ervaring inzetten voor jongeren en gezinnen in mijn praktijk voor psychotherapie te Merchtem. Ouders en jongeren zijn er van harte welkom om moeilijkheden in gezin en opgroeien bespreekbaar te maken. 

Psychotherapie


Systeempsychotherapie

Systeempsychotherapie gaat er vanuit dat je wordt wie je bent, in interactie met je omgeving. We gaan uit van het idee dat relaties en gebeurtenissen ons beïnvloeden in wie we zijn, wat we doen, en hoe we denken over de dingen.

Wanneer we geconfronteerd worden met moeilijkheden op onze weg, kan het helpend zijn om, samen met een therapeut, na te denken over al die invloeden die ons vormen en gevormd hebben, en over wat er nodig is om weer vooruit te kunnen. 

Kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren zijn in ontwikkeling. Ze leven in een gezin of een opvoedingssituatie waarin voor hen gezorgd wordt.

Binnen psychotherapie worden zij begeleid op een manier die afgestemd is op de fase van hun hun ontwikkeling en passend is voor de moeilijkheden waarmee ze kampen.

Afhankelijk van de aard van de moeilijkheden kan de therapie gericht zijn op het verwerken van ervaringen die in het verleden liggen, of meer gericht zijn op het vinden van oplossingen voor moeilijkheden in het heden. 


Gezin

Het gezin wordt intensief bij de therapie betrokken, er vinden afwisselend individuele gesprekken, oudergesprekken en gezinsgesprekken plaats.

Met kinderen wordt ingezoomd op de moeilijkheden die ze ervaren, met ouders wordt ingezoomd op de manier waarop zij hiermee omgaan. Samen zoeken we handvaten tijdens de begeleiding, we zoeken naar woorden die ons helpen om uit te drukken waar we tegenaan lopen. 

In een eerste gesprek komt het hele gezin naar hier, en worden de bezorgdheden besproken. We kijken ook naar wat goed gaat. We staan stil bij de moeilijkheden, en bij de verwachtingen. We bespreken zorgvuldig het hulpverleningstraject en sluiten af met samenwerkingsafspraken.

Intakegesprek 

Een eerste gesprek is bedoeld om je situatie en je hulpvraag te verkennen. We staan stil bij moeilijkheden, verwachtingen, maar vooral ook bij dat wat goed loopt. We maken samen afspraken over hoe de samenwerking er zal uitzien en wie er mee betrokken zal worden. Soms gebeurt het dat we ook school en andere zorgverleners betrekken. 

Het eerste gesprek duurt 1u tot 1.15u.

Kostprijs: € 90


Individuele gesprekken

Meestal worden er een aantal individuele gesprekken met de jongere/met het kind gepland.

Deze gesprekken duren ongeveer 1 uur.

Kostprijs: € 60

Gezinsgesprekken

Tijdens de begeleiding bekijken we samen op welke manier ouders betrokken kunnen worden in de begeleiding. 

Deze gesprekken duren ongeveer 1u tot 1.15u

Kostprijs: € 90

Samenwerking 

Met ouders.

Jongeren zijn vanaf 14 jaar volgens de wet wilsbekwaam. Gezien het decreet rechtspositie van de minderjarige kunnen zij hun recht op hulp zelfstandig uitoefenen. Recht op hulp en beroepsgeheim zijn dan ook van toepassing. In mijn praktijk hecht ik belang aan de verbinding tussen ouders en kinderen, kinderen hebben ouders/hun zorgfiguren nodig op het moment dat zij in nood zijn. Mijn gesprekken met kinderen zullen dan ook voor een stuk gericht zijn op het kenbaar maken van hun noden aan hun ouders. MIjn gesprekken met ouders zullen erop gericht zijn te onderzoeken op welke manier zij er willen/kunnen zijn op momenten van zorgnood van hun kind.

Met collega's.

Ik school me voordurend bij door het volgen van trainingen, workshops, lezingen en congressen. Ik maak tijd voor supervisie en intervisie om op niveau van mijn begeleidingen te werken aan het verruimen van inzicht en vaardigheden.

Met andere zorgverstrekkers.

Door toepassing van de wet die de uitoefening van de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen regelt (KB 78) regelt, gebeurt psychotherapie in mijn praktijk in interdisciplinair verband. Dit wil zeggen dat er steeds een samenwerking zal zijn met een arts, klinisch psycholoog of orthopedagoog. Tijdens het kennismakingsgesprek bekijken we samen hoe we dit verder vorm kunnen geven, het betrekken van de eigen huisarts behoort tot de mogelijkheden.


Afspraak maken

Praktisch: 

  • Indien je vooraf even wil bekijken of een traject in mijn praktijk past bij wat je nodig hebt, kan je  onderstaand formuliertje invullen, zodat ik je kan contacteren.
  • Indien je meteen een eerste afspraak wil maken voor een gesprek, kan je hier een afspraak boeken (noteer zeker goed je gegevens, zodat ik je kan contacteren indien nodig).
  • Kom liefst stipt naar de afspraak, dit om te vermijden dat je in de wachtzaal moet zitten. 
  • Betalen kan cash, via payconic of bancontactapp na elke consultatie.
  • Wanneer je een fincanciële tussenkomst geniet van de mutualiteit (best eens navragen bij je eigen mutualiteit), breng dan je eigen overzichtsdocumentje mee. Dat vind je op de website van je eigen mutualiteit.
  • Bij binnenkomen in de praktijk zal ik je vragen handen te ontsmetten en mondmaskertje te dragen, zorg er zeker voor dat je er een op zak hebt. We werken met open vensters en houden 1.5 m afstand. 


©2020 Annemie Uyttersprot, Brusselsesteenweg 40, 1785 Merchtem -  Ondernemingsnummer BE  0612.983.184  
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website.